18. 1. 1868: Rvačka dvou žen v kavárně skončila zatčením jedné z nich

18. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Bitva dvou žen

Výtržnost učinily předevčírem k večeru dvě ženštiny v jedné kavárničce v ostruhové ulici. Rvaly se mezi sebou a když k zakročení hostinského nechtěly se spokojiti, běžel pro policejního strážníka. Když ale na bojiště dorazili, zatkli zde jen jednu ženštinu. Druhá byla mezi tím uprchla, když ještě své sokyni byla velký šátek a několik jiných kousků šatstva, které jí s těla strhla, s sebou odnesla. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Most

Třetí most pražský je konečně všeho lešení prost a jeví se diváku v celé své imposantnosti. Chodník po pravé straně je dokončen a klade se teď levý. Spolu svážejí se již k mýtným domkům železným, jichž bude na každém konci mostu po dvou, jednotlivé kusy. Nyní ještě jen založí se zábradlí výhybek kolem sloupů mostních. Stavba celnice pod Letnou dospěla po první patro. – Národní listy, 18. 1. 1868

Nový purkmistr nastupuje

Nový purkmistr pražský p. Dr. Klaudy nastoupí prý již příští pondělí úřad svůj. Přísaha, jakouž v této své nové hodnosti skládati musí do rukou c. k. místodržitele, lišiti prý se bude od předešlých přísežných formulí purkmistrův pražských tím, že p. Dr. Klaudy bude muset přísahat spolu na novou ústavu cislajtánskou. – Národní listy, 18. 1. 1868

[related-post id=“4365″]

Schůze Němců

Němečtí studenti odbývali včera dopoledne v něm. kasinu opět schůzi, v níž pan dr. Schmeykal sdělil přípis ministra dra. Herbsta, v němž tento žádá, aby mu žádná ovace v Praze uspořádána nebyla. Usnešeno tedy, aby se od obmýšleného tahu pochodového a hostiny upustilo a zaslán jen telegram oddanosti p. ministrovi. Mimo to bylo uzavřeno, aby byla ministerium vyučování podána petice o opravě university. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Podobizna

Podobizna nově zvoleného měšťanosty pražského p. dra. Klaudyho jest nyní ve všech kněhkupeckých krámech vyvěšena. Pod podobiznou skví se mimo podpis též heslo nového pana purkmistra “Pro právo a pravdu”. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Dláždění

Karlínská obec hodlá hlavní královskou a prostřední křižovnickou třídu vydlážditi, což by náklad 73 000 zl. vyžadovalo. Mimo to se jedná o upravení tamního řečiště Vltavy, aby parní lodě do Karlína plouti mohly. – Pražský denník, 18. 1. 1868

X Zavřít