18. 1. 1868: Rvačka dvou žen v kavárně skončila zatčením jedné z nich

18. ledna 2018 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Podívejte se, co se psalo v pražských novinách přesně před 150 lety.

Bitva dvou žen

Výtržnost učinily předevčírem k večeru dvě ženštiny v jedné kavárničce v ostruhové ulici. Rvaly se mezi sebou a když k zakročení hostinského nechtěly se spokojiti, běžel pro policejního strážníka. Když ale na bojiště dorazili, zatkli zde jen jednu ženštinu. Druhá byla mezi tím uprchla, když ještě své sokyni byla velký šátek a několik jiných kousků šatstva, které jí s těla strhla, s sebou odnesla. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Most

Třetí most pražský je konečně všeho lešení prost a jeví se diváku v celé své imposantnosti. Chodník po pravé straně je dokončen a klade se teď levý. Spolu svážejí se již k mýtným domkům železným, jichž bude na každém konci mostu po dvou, jednotlivé kusy. Nyní ještě jen založí se zábradlí výhybek kolem sloupů mostních. Stavba celnice pod Letnou dospěla po první patro. – Národní listy, 18. 1. 1868

Nový purkmistr nastupuje

Nový purkmistr pražský p. Dr. Klaudy nastoupí prý již příští pondělí úřad svůj. Přísaha, jakouž v této své nové hodnosti skládati musí do rukou c. k. místodržitele, lišiti prý se bude od předešlých přísežných formulí purkmistrův pražských tím, že p. Dr. Klaudy bude muset přísahat spolu na novou ústavu cislajtánskou. – Národní listy, 18. 1. 1868

Schůze Němců

Němečtí studenti odbývali včera dopoledne v něm. kasinu opět schůzi, v níž pan dr. Schmeykal sdělil přípis ministra dra. Herbsta, v němž tento žádá, aby mu žádná ovace v Praze uspořádána nebyla. Usnešeno tedy, aby se od obmýšleného tahu pochodového a hostiny upustilo a zaslán jen telegram oddanosti p. ministrovi. Mimo to bylo uzavřeno, aby byla ministerium vyučování podána petice o opravě university. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Podobizna

Podobizna nově zvoleného měšťanosty pražského p. dra. Klaudyho jest nyní ve všech kněhkupeckých krámech vyvěšena. Pod podobiznou skví se mimo podpis též heslo nového pana purkmistra “Pro právo a pravdu”. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Dláždění

Karlínská obec hodlá hlavní královskou a prostřední křižovnickou třídu vydlážditi, což by náklad 73 000 zl. vyžadovalo. Mimo to se jedná o upravení tamního řečiště Vltavy, aby parní lodě do Karlína plouti mohly. – Pražský denník, 18. 1. 1868

Triedr

Tajný ženský spolek na špehování nevěrných manželů

Žárlivost je stejně stará jako samotná láska. Snad každá žena i muž má své vlastní taktiky, jak případnou nevěru včas odhalit. Kuriózně ale působí zpráva z dobového tisku o jistém spolku berlínských žen. Jejich cílem bylo posvítit si společnými silami na záletné muže. Přečtěte si článek, který vyšel v Národních listech v srpnu 1892. Spiknutí proti manželům Berlínská jedna lokální korespondence vypravuje příšernou historii o tajném spolku žen, jenž prý se utvořil již před dvěma lety ve hlavním […]

Den, kdy ryby pršely z nebe. Nevídaný úkaz všechny zaskočil

Čas od času se stane něco, nad čím běžnému smrtelníkovi zůstává rozum stát. Fenomén zvaný „déšť ryb“ patří mezi ně, i když má logické vysvětlení. Při silných bouřích mohou z nebe padat větrem nasáté ryby, žáby, myši nebo další drobní živočichové. Dobové noviny zmiňují událost, ke které došlo v létě 1892 v Bosně. Dešť ryb Meteorologická stanice v Bjelině v Bosně podává zprávu o následujícím přírodním úkazu. V noci na 23. července ke 4. hod. strhla se nad Bjelinou, směrem severozápadě-jihovýchodním, bouře, […]

Starý seladon u soudu za nemravné návrhy mladým dívkám

Láska je mocná čarodějka a citům člověk neporučí. Dokládá to i více než sto let starý příběh jednoho amerického muže, který se zamiloval do mladé dívky a dostal se kvůli tomu až před soud. O případu informovaly v Praze vydávané Národní listy v srpnu 1903. Starý seladon Bývalý americký kapitán, stařec již sedmdesátiletý, objevil se nedávno před policejním soudem v Novém Yorku, aby se zodpovídal z neobvyklé galantnosti, již projevoval slabšímu pohlaví. Žalobkyní byla jeho vlastní choť. Při líčení pročtena […]

Přísný režim studentek na Oxfordu. Feministky by dnes zuřily

Světoznámá univerzita v anglickém Oxfordu umožnila ženám studium teprve v 70. letech 19. století. Až do roku 1920 ale nebyly brány jako plnohodnotné členky. Směly sice navštěvovat přednášky, nemohly však počítat s tím, že by na konci získaly vysokoškolský diplom a titul. Jejich studentský život byl navíc oproti mužským protějškům omezen i v dalších ohledech. Podrobně o tom líčil český dobový tisk v roce 1898. Život studentek v Oxfordě Život, jaký vedou příslušnice oxfordské university vyznamenává se značnou přísností. Pravidla tohoto společného života, […]

Starou křivdu urovnalo neskutečně náhodné setkání

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné. Občas se dokonce stane něco, nad čím zůstává rouzum stát. Přečtěte si příběh z dobových novin, který popisuje neuvěřitelně náhodné setkání. Citlivějším povahám možná ukápne slza. Podivné sehledání Z Londýna se oznamuje následující romantická historka. Dvě elegantně oděné dámy, z nichž starší měla naplněnou peněženku, šly onehdy mimo hostinec nižšího druhu na Holloway Roadu, když pojednou odtud vyběhl mladík zanedbaného zevnějšku, as 25letý, vytrhl dámě, než se mohla vzpamatovat, […]

X Zavřít