30. 5. 1889: Prahu trápí žebrající děti. Městská rada hledá řešení

30. května 2019 ∙ 00:01
PražskýDEN.cz
Foto: Archiv

Přečtěte si, co se psalo v pražských novinách přesně před 130 lety.

Žebravé dítky v Praze

Z usnešení městské rady byla ustanovena zvláštní komise, aby zjistila, které dítky v ulicích pražských obtěžují žebráním okolojdoucí a jakým spůsobem dalo by se této nepřístojnosti odpomoci. Na základě udání zástupce policejního ředitelství konstatovalo se, že v ulicích pražských žebrající dítky nepocházejí z Prahy, nýbrž z okolí pražského, jejichž rodiče jsou zaměstnání nejvíce v cihelnách na Smíchově, v Košířích, v Nuslích a ve Vršovicích, aneb že jsou to dítky rodičů, kteří do Prahy na práci přibyli, aneb z práce domů se vracejí. Komise učinila za tou příčinou návrh, dle kterého dožádáno bude policejní ředitelství, aby každého měsíce podávalo městské radě o dítkách, při žebrání v Praze přistižených, zvláštní výkazy, aby se mohlo posouditi, odkud dítky tyto jsou. Dále navrhuje komise, aby městská rada vyzvala přiměřeným spůsobom obecenstvo, aby na ulicích žebrající dítky nepodporovalo. V úterní schůzi městské rady byly návrhy tyto schváleny s doložením, že na základě seznamů policejního ředitelství o zatčených žebravých dítkách učiní se příslušná opatření. – Národní listy, 30. 5. 1889

Zaplavené krámy a sklepy v Karlíně

V úterý v poledne strhl se nad okolím pražským prudký liják. Proudy vod ze Žižkova a od Hrabovky zaplavily silnici do Karlína. Otvory stok byly sice vyzvednuty, ale stoky nemohly vodu pojmouti a proudy valily se do Vinohradské ulice v Karlíně, kde vnikly do krámů a zatopily také sklepy v domech č. 140, 175, 165 a zejména v domě č. 178, kde kupci p. Bucháčkovi spůsobily na uloženém ve sklepě zboží značné škody. – Národní listy, 30. 5. 1889

[related-post id=“20126″]

Těžce zraněna

Pí. M. Roubíčková, 59letá manželka malíře pokojů z Vršovic, vyklepávala v úterý slamník u domu č. 291 v Palackého třídě ve Vinohradech. Z nenadání byl z průjezdu vystrčen vůz tak prudce, že Roubíčková byla poražena a dosti povážlivě na noze zraněna. – Národní listy, 30. 5. 1889

X Zavřít