Lékaři z Motola loni transplantovali srdce pěti dětským pacientům

31. ledna 2020 ∙ 19:11
PražskýDEN.cz
Transplantaci srdci loni úspěšně zvládla i pětiletá Adélka.
Transplantaci srdci loni úspěšně zvládla i pětiletá Adélka.Foto: FN Motol

Lékaři Dětského kardiocentra FN Motol provedli v loňském roce celkem pět transplantací srdce – třem chlapcům a dvěma dívkám. Jedná se o rekordní počet transplantací uskutečněných během jednoho roku, a to za posledních deset let. Od roku 2013, kdy MZ ČR schválilo Dětské kardiocentrum jako transplantační centrum pro srdce u dětí, zde bylo provedeno celkem 17 transplantací. 

„Transplantované děti byly různého věku – nejmladšímu bylo 8 měsíců a nejstaršímu 16 let. Všichni pacienti trpěli vrozenými srdečnými vadami nebo onemocněním srdečního svalu a čekali na nové srdce několik měsíců,“ uvádí prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D., přednosta Dětského kardiocentra 2. LF UK a FN Motol.

Podle něj se počet indikovaných pacientů (jednotky ročně) i diagnostika v posledních letech zásadně nemění.

„Náš tým a jeho výsledky patří v léčbě srdečních onemocnění u dětí k nejlepším v Evropě. V mnoha kritériích dosahujeme lepších výsledků než je evropský průměr. To vyžaduje nejen dostatek zkušeností, ale i perfektní spolupráci celého týmu a zároveň vysoké individuální nasazení,“ dodává prof. Janoušek.

Adélka se nového srdce dočkala

Jedním z transplantovaných dětí je pětiletá Adélka, u které bylo v červnu 2019 zjištěno velmi závažné srdeční selhání. Na základě provedených vyšetření byla šance na zlepšení srdeční funkce hodnocena jako velmi malá, a proto byla Adélka zařazena na čekací listinu k transplantaci srdce.

I přes maximální možnou léčbu se však postupně její stav dále zhoršoval a dokonce u ní došlo i k selhání krevního oběhu. Proto bylo nutné připojit ji na mechanickou srdeční podporu (Heartware) – čerpadlo, které je schopné částečně nebo úplně nahrazovat funkci levé srdeční komory.

Díky tomuto přístroji se stav malé pacientky stabilizoval a o více než dva měsíce později se dočkala transplantace srdce. Průběh po zákroku byl nekomplikovaný a nyní je Adélka již více než tři měsíce po transplantaci. Daří se jí dobře a dochází do ambulance už jen na kontroly.

Adélka před transplantací s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou. Přístroj částečně uložený v batohu.
Adélka před transplantací s dlouhodobou mechanickou srdeční podporou. Přístroj je částečně uložený v batohu. Foto: FN Motol

Počet dárců je omezený

Všechna srdce transplantovaná v loňském roce pocházela od českých dárců. V případě malých dětí je množství dárců velmi omezené, protože potenciální dárce pro daného příjemce musí splňovat poměrně úzká kritéria. Odpovídat musí nejen velikost srdce, ale dárce s příjemcem musí mít kompatibilní i krevní skupinu a další imunologické parametry.

Obecně je dětských srdcí vhodných k transplantaci velmi málo. Významně tak záleží především na shodě okolností, kdy se daný pacient transplantace dočká. Navíc Česká republika není členem Eurotransplantu a nabídka srdcí z jiných států je proto velmi omezená.

X Zavřít