Nemocné ledviny má každý desátý. Poznat příznaky bývá obtížné

14. března 2021 ∙ 10:59
Tereza Běhalová
Nemocná ledvina většinou nebolíFoto: Unsplash

Ledviny jsou mimořádně důležitý orgán. Jejich význam připomíná i každoroční Světový den ledvin, který se letos konal 11. března. Kampaň upozorňuje na alarmující skutečnost – přibližně 10 až 15 procent populace trpí nějakou formou onemocnění ledvin.

„Ledviny většinou nebolí, proto o jejich onemocnění řada pacientů ani neví a varovným příznakům nemusí věnovat pozornost, nebo je přisuzuje onemocnění jiných orgánů,“ říká prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc., vedoucí lékařka Nefrologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) a 1. Lékařské fakulty UK a předsedkyně České nefrologické společnosti.

Jak nemoc poznat

Mezi varovné příznaky onemocnění ledvin patří například vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin, velká únava, hubnutí či změna barvy a charakteru močení.

Onemocněním ledvin trpí zejména lidé, kteří mají i další přidružené choroby, jako je cukrovka, hypertenze, kardiovaskulární choroby či některá geneticky podmíněná onemocnění (např. polycystická choroba ledvin). Mezi rizikové faktory pro rozvoj onemocnění ledvin se řadí kouření, nízká porodní hmotnost nebo naopak obezita v dospělosti a některé vývojové vady močového systému.

[related-post id=“39760″]

Chronické onemocnění ledvin vede ke ztrátě ledvinné funkce v řádu měsíců až let a má ve většině případů progresivní charakter. Aby bylo zabráněno terminálnímu selhání ledvin včetně dialýzy a zpomalila se progrese onemocnění, je nutné problémy včas odhalit, správně diagnostikovat a následně adekvátně léčit.

Světový den ledvin má upozornit na nízkou informovanost laické, ale i odborné veřejnosti o příčinách a důsledcích onemocnění ledvin a dále o jejich dopadech na celkové zdraví. Léčba konečných stadií selhání ledvin dialýzou včetně transplantace ledviny představuje velkou zátěž jak pro pacienty, tak i pro plátce zdravotní péče.

Covid-19 problémy jen zhoršuje

Letošní ročník Světového dne ledvin se zaměřuje především na to, jak s onemocněním ledvin žít.

„Toto téma je v současné situaci nanejvýše aktuální, uvědomíme-li si, že jedinci se selháním ledvin a po transplantaci ledviny umírají tři a půlkrát častěji na covid-19 infekci nebo její komplikace, než je tomu u běžné populace, dvakrát častěji než diabetici či jedinci s ischemickou chorobu srdeční a jeden a půlkrát častěji než nemocní s krevními malignitami. Každý čtvrtý nakažený pak covid-19 nepřežije. To jsou alarmující čísla a ukazují na to, o jak křehkou skupinu jedinců jde,“ shrnuje prof. Ryšavá.

[related-post id=“37014″]

Kvůli pandemické situaci se letos nekonají tradiční odběrové akce zaměřené na vyšetřování hodnot ledvinných parametrů. Všeobecná fakultní nemocnice navíc zaznamenává úbytek pacientů, kteří přicházejí k plánovaným výkonům, zejména k biopsii ledvin.

„Skoro dvacetiprocentní pokles ukazuje na to, že výkon je odkládán především ze strany nemocných, ale někdy i jejich ošetřujících lékařů. A to může mít pro nemocné závažné následky spočívající v pozdním zahájení léčby a rychlejší progresi onemocnění. Je nutné tento trend zastavit a nadále se snažit diagnostikovat choroby včas,“ uvedla VFN.

Zdroj: Tisková zpráva VFN

X Zavřít