Jeden typ krevní skupiny možná snižuje pravděpodobnost Alzheimerovy choroby

7. prosince 2019 ∙ 15:46
Tereza Běhalová
Foto: Archiv

Víte, kterou krevní skupinu máte? Podle vědeckých výzkumů to vypadá, že právě typ krve má možná vliv na kondici mozku v pozdějším věku. Nositelé určité krevní skupiny také mají údajně více šedé mozkové hmoty a těší se delšímu duševnímu zdraví.

Z výzkumu zveřejněném v odborném magazínu Brain Research Bulletin vyplývá, že krev může ovlivnit vývoj nervového systému svého nositele a předpovídat i rychlost, jakou bude mozek stárnout. Se zvyšujícím se věkem se lidský mozek přirozeně zmenšuje a prochází nejrůznějšími změnami. Dochází rovněž k úbytku šedé hmoty, kterou tvoří velké množství nervových buněk.

Výzkumník Matteo De Marco a profesorka Annalena Venneriová z britské Sheffieldské univerzity tvrdí, že množství šedé mozkové hmoty a míra rizika úpadku kognitivních funkcí mohou být ovlivněny typem krevní skupiny. Nejvýraznější rozdíly jsou mezi nositeli krevní skupiny 0 a ostatních krevních skupin. Znamená to, že krevní skupina 0 možná dokáže lépe chránit mozek před stárnutím a zajistit jeho vitalitu i ve vyšším věku.

[related-post id=“20839″]

Jak výzkum probíhal

Vědci porovnávali za pomoci magnetické rezonance objem šedé hmoty u 189 zdravých dospělých lidí. Zjistilo se, že méně šedé hmoty mají nositelé krevních skupin A, B a AB. Rozdíly se týkaly zejména temporální a limbické oblasti mozku, včetně levého hippocampusu, který Alzheimerova choroba postihuje jako první. Odlišnosti v objemu šedé hmoty sice nebyly markantní, ale pro výzkumníky mají klinický význam. Především se nyní snaží pochopit, jak může krevní skupina ovlivňovat nervový systém.

Už předchozí studie z roku 2014, zveřejněná v magazínu Neurology, informovala, že u lidí se vzácným typem krevní skupiny AB je riziko kognitivních potíží zvýšené. U nositelů krevní skupiny AB byla pravděpodobnost, že se u nich objeví problémy s pamětí a myšlením, vedoucí k demenci, až o 82 procent vyšší. Lidé s touto krevní skupinou měli zároveň vyšší průměrnou hladinu faktoru VIII, bílkoviny, která napomáhá srážlivosti krve. Vysoká hladina této bílkoviny je spojena s nárůstem rizika kognitivních poruch a demence.

[related-post id=“20958″]

Dobrá zpráva pro všechny

Pokud nemáte krevní skupinu 0, nemusíte mít strach. K úpadku kognitivních schopností totiž výrazně přispívají mnohé další faktory a špatný životní styl. Ze studie, která se objevila v magazínu Neurology, je zřejmé, že zdraví mozku zhoršuje například kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka a nadváha, která má na mozkové funkce a objem šedé hmoty nejzhoubnější vliv.

Kromě negativních vnějších faktorů je třeba zmínit i ty, které mozek naopak chrání a napomáhají obnově šedé hmoty. Jedním z těchto způsobů je meditace, která mysl chrání před předčasným stárnutím. Vyplývá to ze studie zveřejněné ve Frontiers in Psychology. Pokud tedy chcete oddálit stárnutí mozku a zvýšit objem šedé hmoty, dopřávejte své mysli pravidelný odpočinek.

X Zavřít